Persondatapolitik

 

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan vi håndterer og behandler dine personlige oplysninger, når du kontakter os for at modtage rådgivning og eller vores ydelser/produkter (”Ydelser”).

1. Formålet med denne persondatapolitik
Denne persondatapolitik (”Persondatapolitikken”) forklarer, hvordan vi behandler oplysninger, som vi indsamler fra dig, eller som vi har indhentet eller modtaget fra en tredjepart. Den beskriver også dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personlige oplysninger.

2. Kontakt os
Hvis du har nogen spørgsmål til Persondatapolitikken eller vil påberåbe dig dine rettigheder i henhold til denne, kan du kontakte os ved at

sende en e-mail til allan@simbl.dk eller ringe til 30 11 49 49

3. Hvilke personlige oplysninger indsamler vi?
Vi indsamler personlige oplysninger fra dig i forbindelse med vores virksomhed, herunder når du kontakter os eller anmoder om information fra os, når du efterspørger vores ydelser eller som følge af din kontakt med en eller flere af vores medarbejdere.

Vores primære formål med at indsamle personlige oplysninger fra dig er at hjælpe os med:

·       at levere vores rådgivning og produkter

·       at behandle anmodninger fra dig på Hjemmesiden i relation til vores rådgivning og produkter

·       at undersøge henvendelser

·       at opfylde vores aftale med dig

Hvis du er en personlig kunde, herunder enkeltmandsvirksomhed, som modtager vores rådgivning eller produkter eller en potentiel personlig kunde:

·       Navn og adresse.

·       Kontaktinformation, heriblandt eventuelt hvilken virksomhed du arbejder hos

·       Oplysninger som du afgiver i forbindelse med vores levering af rådgivning eller produkter til dig. Disse oplysninger vil afhænge af Ydelsens karakter.

·       Andre oplysninger som er relevante for levering af vores Ydelser.  

 

Hvis du ansøger om job hos Simbl ApS, behandler vi følgende oplysninger om dig:

·       Navn og jobtitel

·       Kontaktinformationer, heriblandt e-mailadresse

·       CV, heriblandt din alder og/eller køn, såfremt du angiver dette, din uddannelse, ansættelseshistorik og lignende oplysninger, som du videregiver til os

·       Andre oplysninger, som er relevante i forbindelse med en potentiel ansættelse hos Simbl ApS.

4. Hvordan bruger vi dine personlige oplysninger?
Vi vil bruge dine oplysninger til følgende formål:

Levering af Ydelser
Vi indsamler og opbevarer personlige oplysninger, som du frivilligt har indsendt til os og/eller vores forbindelse med levering af vores rådgivning eller produkter, for at vi kan levere rådgivning eller produkter.

Hvad er vores juridiske grundlag?
Det er nødvendigt for os at behandle dine personlige oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtelser i overensstemmelse med den aftale om levering rådgivning og produkter, som vi indgår med dig. Det er i sådanne tilfælde enten i din, vores, eller en tredjeparts, interesse, at dine personlige oplysninger behandles, således at vi kan sikre os, at vi leverer den bedst mulige rådgivning til dig og andre.

Administration af virksomhed og overholdelse af lovgivning
I forbindelse med ovenstående bruger vi dine personoplysninger til at overholde vores forpligtelser i henhold til persondatapolitikken.

Hvad er vores juridiske grundlag?
Dine personlige oplysninger behandles i denne forbindelse således med det formål at overholde vores juridiske forpligtelser i henhold til gældende lovgivning og beskytte tredjeparts rettigheder.

Ansættelse
I forbindelse med modtagelse af ansøgninger og eventuel efterfølgende ansættelse bruger vi dine personlige oplysninger til at vurdere din egnethed til den pågældende stilling hos Simbl ApS.

Hvad er vores juridiske grundlag?
Når vi behandler dine personlige oplysninger i forbindelse med ovenstående, sker dette som led i, at vi søger at indgå en ansættelseskontrakt med dig. Dette sker således som led i både vores og din berettigede interesse. Vi behandler ikke særlige kategorier af personoplysninger, undtagen hvor dette sker som følge af gældende lovgivning eller dit udtrykkelige samtykke.

5. Hvem deler vi dine personoplysninger med?
Vi deler også personoplysninger med følgende forskellige kategorier af tredjeparter, når dette er nødvendigt:

·       Vores professionelle samarbejdspartnere, som f.eks. bogholder og banker.

·       Statslige myndigheder.

·       Tilsynsmyndigheder/SKAT/Det Centrale Virksomhedsregister.

·       Tredjeparter, som leverer ydelser til os, herunder men ikke begrænset til dokumentbehandlingsvirksomheder, IT-leverandører, IT-support og underleverandører samt dokument- og datahoteller.

·       Lønadministrationsbureauer og diverse økonomisystemer.

Som nævnt ovenfor kan vi udpege leverandører til at hjælpe os med at levere rådgivning og produkter til dig. Vi anvender således en række leverandører, herunder tekstforfattere, skiltefirmaer, levering af IT-systemer, IT-support samt underleverandører.

Hvad er vores juridiske grundlag?
Det er nødvendigt for os at opfylde vores forpligtelser i overensstemmelse med den aftale, vi har med dig.

Det vil således være i vores, din eller en tredjeparts interesse at være i stand til at videregive dine personoplysninger, således at vi kan garantere, at vi leverer den bedst mulige rådgivning eller ydelse.

6. Hvor lang tid opbevarer vi dine personoplysninger?
Når vi leverer vores rådgivning eller produkt til en kunde, beholder vi relevante personoplysninger i mindst 5 år fra dagen for den pågældende opgaves afslutning, hvorefter oplysningerne slettes.

7. Tavshedspligt og sikkerhed
Vi er forpligtet til at opbevare personoplysninger sikkert, og vi har implementeret fornødne sikkerhedspolitikker, interne regler og tekniske foranstaltninger for at beskytte de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Alle vores partnere, medarbejdere, eksterne rådgivere og databehandlere, som har adgang til at behandle dine personoplysninger, er forpligtede til at respektere deres tavshedspligt i forhold til disse oplysninger.

8. Hvilke rettigheder har du i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger?
Du har en række rettigheder i forbindelse med de personoplysninger, som vi behandler om dig. Du har således

·       Ret til adgang: Du kan bede os om at bekræfte, om vi behandler dine personoplysninger, ligesom du kan bede os forsyne dig med en kopi af disse oplysninger. Hvis du anmoder om mange kopier, kan vi blive nødsaget til at kræve betaling herfor.

·       Ret til berigtigelse: Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er upræcise, urigtige eller på anden måde mangelfulde, har du ret til at anmode om at få dem berigtiget. Hvis du er berettiget til berigtigelse, og hvis vi har delt dine personoplysninger med andre, underretter vi dem om berigtigelsen, hvor dette er muligt.

·       Ret til sletning: Du kan, under visse særlige omstændigheder, bede os slette eller fjerne dine personoplysninger. Hvis du er berettiget til at kræve sletning, vil vi informere dig om konsekvenserne af at gennemføre sletning. Hvis vi har delt dine personoplysninger med andre, underretter vi dem om sletningen, hvor dette er muligt.

·       Ret til begrænsning af behandling: Du kan, under visse særlige omstændigheder, bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du er berettiget til at kræve begrænset behandling, vil vi informere dig om konsekvenserne af denne begrænsning. Hvis vi har delt dine personoplysninger med andre, underretter vi dem om begrænsningen, hvor dette er muligt.

·       Ret til dataportabilitet: Du er, under visse omstændigheder, berettiget til at modtage de personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæseligt format, med henblik på at kunne genbruge disse andre steder, ligesom du er berettiget til at anmode os om at overføre oplysningerne til en tredjepart efter dit valg.

·       Ret til indsigelse: Du kan bede os om at stoppe behandlingen af dine personoplysninger, hvilket vi vil gøre i det omfang du er berettiget til det. Vi vil informere dig om konsekvenserne af den pågældende indsigelse, inden vi stopper behandlingen af dine personoplysninger.

·       Ret til at klage: Hvis du har indvendinger mod måden, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

10. Ændringer til denne persondatapolitik
Vi kan fra tid til anden få behov for at ændre denne persondatapolitik. Vi opfordrer dig til løbende at gennemlæse denne persondatapolitik for at holde dig orienteret om, hvordan vi bruger dine personoplysninger.